Yoga voor kinderen

Het feit dat kinderen tegenwoordig (te) weinig bewegen is iets waar veel mensen zich zorgen over maken. Yogahoudingen zijn er op gericht om de wervelkolom soepel te maken of te houden. Dit heeft een positief effect op het bewegingsapparaat maar ook op de ademhaling en de spijsvertering. Bovendien is yoga niet competitief; iedereen doet mee naar eigen kunnen. Ook kinderen die zich in een gewone gym- of dansles niet op hun gemak voelen kunnen zich tijdens een yogales voor kinderen bewust leren bewegen in een omgeving maar ze niet veroordeeld worden. Ze raken vertrouwd met hun eigen lichaam waardoor hun zelfvertrouwen zal toenemen. Vanuit dit zelfvertrouwen kunnen ze zich beter manifesteren in de ruimte.

Naast het bewegen is er in een yogales voor kinderen ruimte om de opgedane ervaringen te verwerken tijdens de ontspanningsoefeningen. Na de inspanning volgt de ontspanning waardoor het zelfherstellend mechanisme van het lichaam bewust wordt gestimuleerd.

Bekijk hier de lestijden

Kinderen beleven veel tegenwoordig. Op school moet er veel geleerd worden en daarna wordt er uitgebreid getest om te zien of de aangeboden stof is eigen gemaakt. Na school is er een druk programma van clubs en lessen of de naschoolse opvang.

En dan is er nog de televisie en de computer. Kortom onze kinderen worden voortdurend blootgesteld aan prikkels van buitenaf. Eigenlijk is er geen tijd om je te vervelen, er is geen tijd voor niets. Geen tijd voor de binnenwereld en geen tijd om al die prikkels van buiten te verwerken. Het is ook jammer dat veel van de belevingen van onze kinderen virtueel zijn; er wordt niet werkelijk geproefd, gezien, gehoord, aangeraakt en weinig tot niet bewogen. Voor mensen die nog maar zo kort in ons midden zijn en die zich hun omgeving en de sociale orde nog zo eigen moeten maken is dit een gemiste kans.

Het is bekend dat mensen(kinderen) die voortdurend van buiten geprikkeld worden hier erg onrustig van worden; Hun gedachten verbinden zich steeds met iets buiten hen zelf. Via de adem is het mogelijk de aandacht te bundelen en het denken kalm te maken. Het op een speelse manier bewust maken van de adem is een van de dingen die aan bod komt tijdens een yogales voor kinderen. Dit heeft een betere concentratie tot gevolg wat het leerproces op school meer ontspannen maakt.

Wil je een keertje meedoen? Meld je aan voor een proefles!